Informace o změnách počtu tříd ve školním roce 2019 / 2020

27.8.2019 Vyp Od rkaleta

Nové financování školství (PH MAX) nám umožňuje zkvalitnit výchovně-vzdělávací proces na naší škole, a to snížením počtu žáků v některých třídách – otevřením nových tříd. Změna se dotkla vybraných tříd s vysokým počtem žáků a s vysokým počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ze dvou loňských třetích, pátých a šestých tříd budeme mít v tomto školním roce po třech třídách ve 4., 6. a 7. ročníku. Při rozdělování žáků jsme přihlíželi (třídní učitelé, vyučující, výchovný poradce, metodik prevence) k mnoha aspektům, aby nově vzniklé třídy byly vyrovnané. Seznamy tříd 4., 6. a 7. ročníku budou  vyvěšeny v pondělí 2. září 2019 v 7,40 hod. na vstupních dveřích školy.

                                                                                                          Mgr. Milan Fus – ředitel

Facebooklinkedin