INFORMACE K VÝUCE ve školním roce 2020/2021

26.6.2020 Vyp Od rkaleta

POSÍLENÍ VÝUKY MATEMATIKY A JAZYKA ČESKÉHO

Po vyhodnocení distanční výuky, která probíhala téměř celé 2. pololetí letošního školního roku, se vedení školy rozhodlo pro školní rok 2020/2021 upravit hodinové dotace MATEMATIKY A JAZYKA ČESKÉHO v 8. a 9. ročníku navýšením o jednu hodinu týdně.

Tím bychom chtěli zajistit důslednou přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ v následujících letech, aby se nedostatky z distanční výuky v dalším období minimalizovaly.

Doufáme, že podobné problémy se nám v budoucnu vyhnou.

                                                                            Mgr. Ivana Janíková – zástupkyně ředitele školy

Facebooklinkedin