Informace k ukončení školního roku 2019/2020

11.6.2020 Vyp Od rkaleta

 

Distanční výuka bude ukončena 17. 6. 2020. Klasifikační porada proběhne 18. 6. 2020.

Žáci 1. stupně, navštěvující pravidelně školu od 25. 5. 2020, ukončí školní rok v pátek 26. 6. 2020 v 9,00 hod. předáním vysvědčení (v 9,00 hod. opustí školu).

Ostatní žáci budou vyzváni k převzetí vysvědčení svými třídními učiteli – den, hodina. Při vstupu do školy se žáci nepřezouvají.

V pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. 2020 je ředitelské volno.

Žáci, kteří si z jakýchkoliv důvodů vysvědčení nevyzvednou, si jej mohou vyzvednout (i rodiče), po telefonické domluvě (596 511 789), na sekretariátu školy.

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v souladu s vyhláškou č. 211/2020 sb., vydanou MŠMT. ODKAZ

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 8,00 hod., žáci 1. tříd 8,30 hod.

Závěrem Vám jménem všech zaměstnanců školy přeji krásné a bezproblémové prázdniny a hodně sil do nového školního roku!!

       Mgr. Milan Fus – ředitel školy

Facebooklinkedin