HRAVÉ ŠABLONY letos končí, ale už se těšíme na nové …

8.12.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Od 1.1.2021 do 31.12.2022 jsme realizovali projekt vyhlášený formou výzvy č. 02_20_080 Šablony III pro ZŠ, MŠ, který probíhal na obou stupních školy. 

Pro tyto dva roky jsme si vybrali ŠABLONY zaměřené především na mimoškolní aktivity žáků.

Formou projektových dnů, čtenářských a badatelských klubů, klubů zábavné logiky, doučování mohli žáci nenásilně trávit volný čas s kamarády ze školy a současně se vzdělávat.

Na konci projektu snad můžeme říci, že práce v odpoledních klubech a doučování děti baví a má pozitivní efekt na jejich výsledky. 

Už se těšíme na navazující projekt z OP J. A. Komenský, který nám od ledna 2023 do konce roku 2025 umožní využívat jiné aktivity než dosud. Žáci i učitelé budou moci využívat TVOŘIVÉ ŠABLONY směřující ke vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráci učitelů při vzdělávání žáků, odborně zaměřeným tematickým a komunitním setkáváním a inovativnímu vzdělávání žáků.

Facebooklinkedin