HRAVÉ ŠABLONY II 

24.6.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Od 1. ledna 2021 jsme navázali na předchozí projekt HRAVÉ ŠABLONY. 

V žádosti o dotaci jsme se zaměřili na to, co se nám v minulosti již osvědčilo a to byly kluby – čtenářský, zábavné logiky a badatelský a doučování pro žáky 1. i 2. stupně. 

K tomu jsme přidali pár projektových dnů, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Dva projektové dny jsme věnovali spolupráci žáků 1. stupně se ZUŠ J.R.Míši v Orlové a pro 2. stupeň jsme zorganizovali Branný den ve spolupráci s Československou obcí legionářskou.

Přestože díky vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví, uzavření škol a zavedení distanční a kombinované výuky se nám průběh realizace zkomplikoval, nakonec se podařilo první etapu projektu zdárně ukončit. 

Zbývající druhou a třetí část projektu jsme uzavřeli bez větších problémů a dokázali jsme zužitkovat to, co jsme se naučili v době covidu. Naučili jsme se počítač používat nejenom k hraní a zábavě, ale také k získání nových dovedností. Dnes již dokážeme bez potíží pracovat online s učitelem nejen při realizaci klubů, ale rovněž ve výuce. 

Nyní se budeme věnovat přípravě žádosti o dotaci výzvy 02-22-002 programu Šablony pro ZŠ a MŠ I, kterou bychom rádi od ledna 2023 pokračovali v tom, co nás baví a přináší nám radost a výsledky.

Mgr. Ivana Janíková – hlavní koordinátorka projektu (zástupkyně ředitele školy)

Facebooklinkedin