HRAVÉ ŠABLONY

19.9.2019 Vyp Od rkaleta

Od září školního roku 2019/2020 pokračujeme v realizaci  projektu ŠABLONY II – HRAVÉ ŠABLONY, které budou ukončeny k 31.12.2020.

Využili jsme zkušenosti z předchozích let a z vybraných šablon se mohou děti zapojit do :

  • Kroužků doučování na 1. a 2. stupni školy
  • Klubů – zábavné logiky a deskových her, čtenářského, badatelského a cizího jazyka.

Hravé šablony jsme rozšířili o školní projektové dny organizované v rámci školy a školní družiny.

V průběhu prvního pololetí proběhlo již pět projektových dnů.  Z toho 3 ve školní družině

  • 2 besedy s policií ČR na téma bezpečnosti a protidrogové prevence spojené s návštěvou policejní stanice v Orlové
  • beseda zajištěná Okresním mysliveckým spolkem na téma Máme rádi přírodu.

Dva projektové dny jsme připravili pro žáky 2.stupně – Přednáška o rapu a pro 4. až 7. ročník Branný den zajištěný Muzeem civilní obrany z Ústí nad Labem.

K oživení výuky používáme notebooky nakoupené v rámci šablony s názvem Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ.

  Mgr. Ivana Janíková – hlavní koordinátorka projektu

 (zástupkyně ředitele školy)

Facebooklinkedin