Hasík CZ

16.11.2017 Vyp Od rkaleta

Ve dnech 7.10. a 16.10.2017 proběhla na naší škole tradiční akce Hasík CZ. V rámci tohoto preventivního programu byli žáci 2. A, B a 6. A třídy seznámeni se základy požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Akce byla zdařilá a přinesla dětem mnoho nových poznatků, jak se zachovat v případě požáru či ohrožení. Hasičům – lektorům moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

   Mgr. Milan Fus, ředitel školy

Facebooklinkedin