Hasík CZ

9.12.2015 Vyp Od rkaleta

I v letošním školním roce byli žáci našich druhých a šestých tříd v rámci preventivního programu Hasík CZ seznámeni se základy požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Akce proběhla ve dnech 24. 11., 30. 11. a 7. 12. Všichni zúčastnění žáci by po tomto „školení“ měli vědět, jak se zachovat v případě požáru či ohrožení. Jako každoročně děkujeme pánům hasičům  Alexandru Parákovi a Radimu Repperovi.

           Mgr. Milan Fus

Facebooklinkedin