Hasík CZ

9.12.2014 Vyp Od rkaleta

Ve dnech 5. 12. a 8. 12. 2014 byli žáci našich druhých a šestých tříd v rámci preventivního programu Hasík CZ seznámeni se základy požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Akce přinesla dětem mnoho nových poznatků, jak se zachovat v případě požáru či ohrožení. Jako každoročně děkujeme pánům hasičům  Alexandru Parákovi a Radimu Repperovi, kteří se ve svém volnu věnovali našim dětem.

Mgr. Milan Fus

Facebooklinkedin