Halloween nejen v hodinách angličtiny v 5. A

Halloween nejen v hodinách angličtiny v 5. A

6.11.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Projektový den na toto téma jsme zahájili informacemi o tomto anglosaském svátku, který se většinou slaví v anglicky mluvících zemích a jehož tradičními znaky jsou vyřezávané dýně, čarodějky, duchové, černé kočky atd. 

V úvodu jsme zhlédli video Halloween night, poté se zábavnou formou naučili slovní zásobu související s tímto svátkem, řešili úkoly v pracovních listech, naučili se koledu Trick or treat a zatančili na Pumpkin dance song.

Součástí oslav se stala i návštěva Spirály, kde nám vedoucí přírodovědného oddělení  Adam Bura připravil pořad s názvem „Zvířata, kterých se lidé bojí“. Získali jsme tak spoustu zajímavých informací o pavoucích, hadech, myších, sovách, netopýrech.

Závěr pobytu ve Spirále jsme strávili ve venkovních prostorách, kde jsme se ve skupinkách rozeběhli po zahradě a s velkou vervou se pustili do hledání úkrytů maket strašidelných živočichů. Poté následovalo vyhodnocení a nechyběla ani sladká odměna za dobře odvedenou práci.

Organizátorům děkujeme za velmi zdařilou akci a příště přijdeme určitě zase.

                                                                                                                                 Mgr. V. Kramná a žáci 5. A

Facebooklinkedin