FÓRUM PRO MLADÉ

28.4.2018 Vyp Od rkaleta

Jako každoročně se 25. dubna konalo Fórum pro mladé v DDM Orlová. Zde se setkali zástupci města Orlová s vybranými žáky z Orlovských základních škol. ZŠ Ke Studánce samozřejmě nemohla chybět. Zúčastnili jsme se v hojném počtu. Hned na začátku proběhlo losování témat a my jsme si vylosovali volný čas – sport, kulturu. Společnými silami jsme sestavili mnoho nápadů. Později jsme měli vybrat dva hlavní problémy a o nich jsme diskutovali se zástupci města Orlové. Dozvěděli jsme se spoustu novinek od pana starosty Ing. Tomáše Kuči. Moc děkuji všem, kteří se zúčastnili, protože jim není dění v Orlové lhostejné.

Předseda Žákovské rady Daniel Orel

Facebooklinkedin