Filtrace a chromatografie v osmé třídě

Filtrace a chromatografie v osmé třídě

14.11.2022 Vyp Od Radka Bednarzová


V říjnu si osmáci poprvé vyzkoušeli v hodinách chemie laboratorní práce. Téma „laborek“
bylo oddělování složek směsi dvěma různými způsoby. V prvním úkolu měli oddělit
heterogenní směs vody a písku pomocí filtrace přes filtrační papír a přes vatu. Žáci si tak měli
možnost porovnat a ověřit účinnost filtračního materiálu a rychlost filtrace. V druhém úkolu
je čekalo oddělování barvy fixu na školní křídě pomocí chromatografie.


Ing. Lenka Urbancová

Facebooklinkedin