Filmy, které pomáhají

24.10.2021 Vyp Od rkaleta

V rámci projektu MAP II Orlová byla základní škole Ke Studánce zdarma poskytnuta sada preventivních filmů režiséra Davida Vignera. Každý ze sedmi filmů vznikl ve spolupráci s předními českými odborníky na konkrétní témata. Filmy jsou rovněž doporučené jako didaktické pomůcky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.V průběhu září a října mohli žáci druhého stupně zhlédnout filmy s tématikou šikany, alkoholismu, domácího násilí, manipulace, poruchy příjmu potravy a onemocnění AIDS. Po každém promítnutí filmu následovala skupinová práce a diskuze k danému tématu.Cílem jednotlivých snímků bylo zvýšit informovanost žáků o dané problematice, prostřednictvím získaných informací ovlivnit chování, jednání a praktické dovednosti.

Mgr. Veronika Tobolová, metodik prevence

Facebooklinkedin