Exkurze na farmu

9.4.2014 Vyp Od rkaleta

Žáci 6.B třídy navštívili v úterý 8.4. 2014 farmu firmy NETIS v Dolní Lutyni. Hned po příjezdu se nás ujal velmi příjemný  průvodce a celou dobu prohlídky vysvětloval žákům způsob chovu hovězího dobytka. Na farmě se zaměřují  na chov krav, od telete až po dojnice. Mají zde přibližně 1300 kusů dobytka. Žáci prošli několika halami, např. porodnicí, halou s jalovicemi a také místností, kde se krávy dojí. Velmi nás zaujalo, jak se i v tomto odvětví využívají počítače a moderní technologie, které snímají pomocí čipů každý pohyb a třeba i množství mléka, které zvíře vyprodukuje. Nejvíce se dětem líbila telata, zvláště ta nejmenší, stará  jen 2 dny. Na všechna zvířata si mohli žáci sáhnout a zblízka si je prohlédnout. Zjistili kolik lidské práce, energie a peněz stojí chov jedné dojnice a jaký užitek tato zvířata mají a že plýtvání potravinami je maření této práce. Také jsme si znovu připomněli, že je dobré kupovat a podporovat regionální potraviny a neničit ornou půdu za účelem stavby průmyslových zón a dálnic. Na závěr jsme mohli ochutnat čerstvé mléko z mlékomatu a ověřit si tak rozdíl mezi mlékem upraveným ze supermarketu a kvalitním a zdravým přímo od krávy. Exkurze se nám moc líbila a doplnila naše vědomosti.                             

Mgr. Hana Dumbrovská

Facebooklinkedin