Exkurze na Bio farmě Klokočov

Exkurze na Bio farmě Klokočov

16.10.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

 Žáci 7.B a 8.A ZŠ Ke Studánce, která má přírodovědné zaměření, v rámci environmentální výchovy  a díky projektu OP JAK, měli možnost absolvovat  exkurzi na Bio Farmě Klokočov nedaleko Vítkova. Veškeré náklady na cestu  a prohlídku farmy byly hrazeny z projektu. V pátek 13.10. od školy odjelo 33 žáků a tři pedagogové jako doprovod. Bio farma se zabývá  živočišnou a rostlinnou výrobou. Žáky hlavně zajímala živočišná výroba. Na farmě se zabývají chovem skotu, převažují krávy včetně býků, telat a jalovic, kterých mají ve volných výbězích na 500 kusů, ale i chovem koní, chladnokrevných, tedy tažných a i teplokrevných plnokrevníků. Chloubou je místní  vyšlechtěná rasa Slezský norik, jichž chovají 300. Žáci rovněž viděli chov ovcí a koz.  Prohlídka farmy byla komentovaná  průvodkyní a velmi zajímavá.  Žáci měli možnost nejen  vidět domestikovaná zvířata volně na pastvě, mohli je i pohladit a už teď poznají býka od krávy a vědí i co je to jalovice. Ten, kdo chtěl a našel odvahu, mohl dobrovolně usednout  na hřbet koně a  mohl se projet na valachovi v jízdárně za dozoru profesionálního žokeje, který během jízdy všem vysvětloval, jak koně ovládnout.  V dnešní přetechnizované době mobilů, PC, digitalizace téměř všeho a umělé inteligence, jež se na žáky valí ze všech stran, zažily děti pěkný den v přírodě a viděly in natura  vzácná plemena koní a krav a byli seznámeni  i s tím, jak produkovat kvalitní mléko, které v nezměněné formě chutná úplně jinak než to upravené krabicové ze supermarketů. Další už napoví fotografie.

Ing. Viktor Pavelka

Facebooklinkedin