Exkurze čtvrtých tříd do učebny chemie

Exkurze čtvrtých tříd do učebny chemie

9.12.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Zvídaví čtvrťáci zatoužili poznat kouzlo chemie, a tak jsme zavítali do naší moderně zařízené učebny. V úvodu jsme si společně přečetli příběh Eliška a zubní kaz, který pojednával o tom, jak kyselé potraviny, které mají nízké pH, našim zubům škodí. Poté si žáci sami ve skupinkách vyzkoušeli a na vlastní oči viděli chemický pokus, kdy pomocí výluhu z červeného zelí odhadovali pH u různých vzorků. Do očíslovaných zkumavek si nalili minerálku, ocet, ovocnou šťávu, mléko apod. K nim přidali indikátor ze zelí a výsledné zbarvení porovnávali s přiloženou stupnicí. Díky tomuto pokusu pochopili určité souvislosti a už ví, jak chránit svou zubní sklovinu ☺  Děti pokusy bavily a už teď se těšíme na další.

                                             Ing. Lenka Urbancová PhD, Mgr. Lenka Gráf, Mgr. Jarmila Folvarčná

Facebooklinkedin