Exkurze Bartošovice

13.5.2013 Vyp Od rkaleta

V úterý 7.5.2013 podnikli žáci sedmých ročníků exkurzi do Stanice pro záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě. Žáci zde byli seznámeni s expozicí CHKO Poodří, záchrannými programy z nichž nejzajímavější byl  program pro záchranu orla skalního. Prohlédli si živočichy chované ve stanici, zejména ptáky, ať už hendikepované, zabavené z nelegálních chovů, nebo chované za účelem záchranných programů. Exkurze doplnila výuku přírodopisu a obohatila žáky o poznatky v oblasti ochrany přírody a její druhové rozmanitosti.

                                                                                                                                                                    Mgr. Hana Dumbrovská

Facebooklinkedin