Exkurze 8. tříd do ČOV Orlová

26.5.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

V rámci doplnění učiva anorganické chemie se žáci tříd 8.A a 8.B zúčastnili v měsíci květnu zajímavé exkurze, kdy navštívili čistírnu odpadních vod v Orlové – Zátiší. Žáci měli možnost nahlédnout do areálu a vnitřních prostor městské čistírny, která je navrhnuta jako mechanicko-biologická ČOV. Viděli automatická česla, nádrže na vodu, okysličování bakterií, mechanickou část sloužící k zachytávání nerozpuštěných látek, biologickou část, čistící reaktory a vyhnívací nádrže. Byly nám ukázány využívané technologie, stroje a další zajímavosti. Nakoukli jsme také do technické místnosti, odkud se veškeré procesy řídí pomocí výpočetní techniky. Během této exkurze žáci zjistili, jak prakticky vypadá proces čištění odpadní vody a kam se voda po úpravě z čistírny vypouští. Exkurze byla pro žáky poučným přínosem a děkujeme orlovské ČOV za užitečné informace.

Ing. Lenka Urbancová

Facebooklinkedin