Exkurze 5.B v NsP v Orlové

19.5.2016 Vyp Od rkaleta
Do nemocnice nikdo z nás nechodí rád, ale tentokrát jsme se opravdu těšili. Měli jsme totiž možnost ověřit si a rozšířit naše znalosti z učiva přírodovědy „Člověk a jeho zdraví“ v praxi. Návštěvu pro nás připravila p. Kopáčková se skupinou zdravotních sestřiček, které se nám po celou dobu exkurze věnovaly.
Děti byly rozděleny do několika skupin a na stanovištích plnily různé úkoly. Ověřily si znalosti s poskytováním 1. pomoci, seznámily se s resuscitací při úrazech, ošetřovaly drobná poranění, učily se měřit krevní tlak, poznaly práci v laboratořích. Pod dohledem sestřiček si také vyzkoušely resuscitaci na modelu lidského těla a pracovaly s drobnými lékařskými pomůckami. Zajímavé byly také rentgenové snímky částí lidské kostry a jejich lékařská ošetření. Na připravených gymballech, overballech a balančních pomůckách si děti také zacvičily.

Nakonec proběhla soutěž v rychlosti ustlávání nemocničního lůžka. Ti nejrychlejší byli odměněni drobnými cenami. Všichni jsme si z akce odnesli pěkné zážitky, malé dárečky a hlavně jsme si opět uvědomili, že zdraví je opravdu to nejcennější, co máme.
Mgr. Jarmila Folvarčná

 

Facebooklinkedin