Dravci ve škole

Dravci ve škole

19.9.2012 Vyp Od rkaleta

Ukázka sokolnictví            

V rámci rozšíření poznatků o přírodě, vystoupila v areálu naší školy skupina sokolníků „ Vancos“, která se věnuje výcviku dravých ptáků a sov. Měli jsme možnost shlédnout, jak zástupce naší fauny, tak zástupce cizokrajné. Viděli jsme sokolovité dravce, raroha velkého, raroha jižního a poštolku obecnou. Z orlů se nám představili orel stepní a orel bělohlavý, dále káně královská a Harisova, kondor havranovitý, naše největší sova, výr velký a jedna z nejmenších, sýc rousný. Pohádková „Rozárka“, puštík obecný a jemu příbuzný puštík bradatý. Někteří žáci měli možnost být přímými účastníky vystoupení, což se setkalo s velkým ohlasem. Po skvělém představení jsme se vrátili do tříd, kde jsme si sdělili zážitky a ověřili nové poznatky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Hana Dumbrovská

Facebooklinkedin