Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů

4.5.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Ve středu 3.5. se vybraní žáci naší školy zúčastnili městského kola v dopravní soutěži, kterou pořádala ZŠ K. Dvořáčka. Soutěž byla rozdělena na tři části – testové otázky z oblasti dopravní výchovy, zdravověda a jízda zručnosti. Žáci byli rozděleni podle věku do dvou kategorií. V I. kategorii naši školu reprezentovali žáci ze třídy 5.A – Michaela Kožušníková, Tereza Nitschová, Jiří Dvořák, Antonín Stohel, Ondřej Ptáček (náhradník); ve II. kategorii soutěžili – Eva Gálová, Nikolas Borowski, Vojtěch Stankuš, Daniel Chrástecký (náhradník) – všichni z 8.B a Nikol Štěrbová z 9.B. I přes nepříznivé počasí všichni bojovali a snažili se získat co nejméně trestných bodů.

Žáci z I. kategorie nakonec vybojovali krásné 3. místo, za což jim samozřejmě patří velká gratulace. Ve II. kategorii bylo více družstev, naši žáci nezískali místo na bedně, to ale vůbec nevadí, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Iveta Rymanová

Facebooklinkedin