Distanční výuka na ZŠ Ke Studánce v reálu

23.3.2021 Vyp Od rkaleta

ZŠ Ke Studánce 1050 je škola s přírodovědným zaměřením a prioritou jsou zde nejen předměty matematika, fyzika, chemie, ale i biologie, zeměpis. Škola rovněž klade důraz na správný psychomotorický vývoj dětí. Vedle hodin TV je výuka rozšířena o sportovní hry a kroužky, o které je ze stran žáků velký zájem. Zde učitelé učí děti nejen základům jednotlivých sportů, gymnastice, atletice a míčovým sportovním hrám, ale také správnému držení těla, protažení páteře, běžecké abecedě, plnému jógovému dýchání a vysvětluje se i dětem, jak důležité je otužování. Zkrátka chtějí, aby se jim pohybové dovednosti vryly do podvědomí tak, aby v nich našly zalíbení a staly se každodenním správným návykem, neboť to je jediná a správná cesta ke zdraví po celý život. Mládež v dnešní přetechnizované době trpí nedostatkem pohybu – hypokinezí, daleko více než předchozí generace.  A může se stát, že v budoucnu tato generace začne trpět civilizačními nemocemi daleko dříve, pokud se svým tělem, které potřebujeme, aby fungovalo celý život, nezačnou něco dělat. Staří Řekové viděli smysl života v kráse, fyzické zdatnosti a duševní dokonalosti, které se chtěli přiblížit, ale to bylo před dvěma tisíci let. Antické Řecko nám nezanechalo jen přírodní vědy – matematiku a fyziku, ale i olympijské hry. A pohyb v současné době distanční výuky, vlivem pandemie, bohužel dětem nejvíce chybí. To ostatní doženou, avšak hodiny TV, lyžařské, sportovní kurzy a ozdravné pobyty v přírodě, kde kromě pohybu by měli i spoustů zážitků, které by si pamatovaly celý život, už ne.

Tak jak je to vlastně s tou distanční výukou na ZŠ Ke Studánce? Někdo by si mohl říci, když nejsou u distanční výuky žáci ve škole, tak škola je prázdná. Opak je však pravdou, není tomu tak. Učitelé matematiky, fyziky, přes veškeré technické vymoženosti, výukové programy, sebedokonalejší animace a prezentace stále používají i tabuli a křídu, například při výuce geometrie.  Učitelé tedy většinou chodí do školy a nejsou jenom doma. Někteří aby neztratili správné návyky, jiní aby viděli své kolegy a netrpěli sociální deprivací nebo taky proto, že se jim lépe učí ze školy než z domova.

Někteří zaměstnanci však musí být ve škole stále, protože bez nich by distanční výuka nemohla probíhat. Počítačový správce neví co dříve, protože vše jede na plné obrátky, co se týká PC a sítě. Odpovídá žákům a řeší technické potíže  žáků ,  učitelů. Školí nebo půjčuje tablety, kamery, mikrofony soc. slabým žákům. Učitel biologie je ve škole taky každý den, protože na ZŠ Ke Studánce má vedle kabinetu TV malou zoologickou zahradu, kde děti chodí do ZOO kroužku. Nebo přesně chodily. A zase budou chodit při prezenční výuce bádat a pozorovat papoušky, morčata, králíky, želvy, rybičky, křečky, osmáky, piskomily atd. Zvěřinec nejde přepnout na on-line krmení, tak jako žáky do on-line výuky. Zvířata, ty se musí krmit každý den.

A co dělá vedení školy? To také někdy neví co dříve. Pracuje z domu, ale to jenom v sobotu a neděli. Protože i o víkendech musí sledovat a pružně reagovat, jaká nová nařízení zase vydají vládní činitelé.  V pondělí až pátek jsou všichni na svých místech za stoly ve škole a někdy i déle, než jak tomu je při běžné prezenční výuce. Neustále řeší nová nařízení, vydávají opatření, změny termínů. Rozvrhy, rotační výuka, distanční výuka, prezenční výuka, kombinovaná a pořád dokola. Změny a změny, v pátek vydá vláda nařízení a má se plnit hned v pondělí a pak jej vzápětí odvolá.

Jak je to s distanční výukou u žáků? Tak jak to bylo dříve, tak i dnes se mladí a bystří žáci rychle přizpůsobí novým podmínkám výuky.  Kantor a spisovatel Jaroslav Žák ve své knize Kantoři a študáci, který sám tuto knihu nazval „přírodopisnou studií“ o člověku školním, by rozhodně našel vděčné téma pro napsání další knihy. Distanční výuka, kdy hlášky typu: „Se mi sekáte pane učiteli, vůbec Vás neslyším, nejde mi kamera, vypadl i zvuk pane učiteli, můžu jenom psát“, když žáka chcete zkoušet nebo, „teď mě to na 10 minut vyhodilo, asi špatné spojení nebo co“, a další „Jsem se zpozdila, omlouvám se, venčila jsem psa, máme mít přece pohyb.“ Zkrátka i při distanční výuce je veselo a kantor musí pružně reagovat, protože žáci nabývají nových dovedností jak ošálit učitele.

„ Nelehká to doba!“ řekl by básník.  Není však až tak špatně, nemračme se, nebojme se, nedejme se, máme tu jaro. Tak se probuďme ze zimního koronavirového  spánku a začněme se všichni pomalu hýbat. Ne rychle, postupně, ale pravidelně, nejlépe každý den a objevme znovu tu krásu, fyzickou zdatnost a duševní dokonalost.

                                                                   Ing. Viktor Pavelka, třídní učitel 7. C

Facebooklinkedin