Den Země na ZŠ Ke Studánce

27.4.2015 Vyp Od rkaleta

Naše škola již tradičně pořádá akce spojené s celosvětově uznávaným svátkem naší planety,totiž  Dnem Země.

Vloni to byla celoškolní výstava našich domácích mazlíčků a letos, pod záštitou paní učitelky Dumbrovské, naši žáci uskutečnili roztomilou akci, tentokrát pod záštitou paní učitelky Murové v kooperaci se žákovskou radou, při níž mohli předvést své nejzajímavější kytičky.

Žáci o květinách měli napsat nějaké faktické i osobní povídání a svou prezentaci přiložili k vystavovanému exempláři.Květin se sešlo velmi mnoho a nebyli by to žáci naší školy, kdyby se k nepřihlásili k odkazu minulosti, totiž k našemu bývalému zaměření školy, protože soutěžní klání rozšířili i o umělecká díla s ,,květinovým“ motivem.

Návštěvníci výstavy poté mohli hlasovat a svým hlasem přispět vítězům k věcným cenám, jakými jsou kupříkladu konvička na zalévání pokojových květin či pastelky. Tuto naši školní akci prakticky  posílila přednáška paní inženýrky Vítové z Odboru životního prostředí o důvodech města kácení vzrostlých stromů a křovin v Orlové.Taktéž se přišla podívat na naši výstavu.

Věřím, že se tato milá tradice ke Dni Země bude pravidelně opakovat rok co rok.

za návštěvníky Mgr. Barbara Tyrajová

Facebooklinkedin