Den s historií trochu jinak

31.5.2016 Vyp Od rkaleta
Jednoho dne se žáci 7.A rozhodli,že dají hlavy dohromady a společně připraví hodinu dějepisu netradičně. Začali scénkami od příchodu praotce Čecha, přes Přemyslovce,Velkou Moravu až po Lucemburky.Žáci poukázali vtipně na naše dějiny veselé,ale i tragické, a zakončili dětstvím, životem,manželkami a dílem našeho „Otce vlasti“ – Karla IV.,který by v tomto roce oslavil 700 let.
O odbornou pomoc poprosili paní učitelku Kozubkovou, která se ujala výtvarného a technického provedení, a paní učitelku Širokou o historickou část a texty. Žáci nacvičovali scénky po vyučování a dne 27.5. konečně s nadšením, ale zároveň i s trémou mohli předvést to, co si připravili pro žáky 5.AB, 6.AB, 7.B, 8.AB.
Doufáme, že se všichni dobře bavili, něco si zopakovali a užili si hodinu dějepisu netradičně.
                    Mgr. Jela Široká​
Facebooklinkedin