Dbáme na prevenci

Dbáme na prevenci

28.2.2024 Vyp Od Radka Bednarzová

V lednu naše škola navázala spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Ostravě a napříč třídami jsme zahájili Kurz zdravého životního stylu. Doposud na druhém stupni šesťáci a sedmáci prošli interaktivním preventivním programem Prevence kouření. Probrali důvody, proč lidé kouří, negativní účinky, ale také benefity nekouření. Osmáci se věnovali tématu pohlavně přenosných chorob a zaměřili se především na prevenci HIV. Program probíhal rovněž interaktivní formou. Žáci devátých tříd se zabývali tématem duševního zdraví. Povídali si s lektorkou o tom, proč je duševní zdraví důležité, co vše může ovlivnit, jaký je význam spánku a seznámili se také s relaxačními technikami, které se jim mohou hodit zvlášť před přijímačkami.
V březnu projdou dalšími tématy kurzu žáci prvního stupně.

Mgr. Veronika Tobolová, školní metodik prevence

Facebooklinkedin