Čtenářský klub 1. A v knihovně

23.11.2017 Vyp Od rkaleta

Ve středu 22. 11. 2017 se členové čtenářského klubu třídy 1. A vydali do Městské knihovny v Orlové. Čekala na ně paní knihovnice, která měla připravený poučný příběh o lakomém havranovi. Děti nejdříve podle obrázků hádaly, o čem příběh bude, po vyslechnutí pracovaly s obrázkovou osnovou a nakonec si vymalovaly obrázek havrana Nezbedy.

Paní knihovnice naše nejmenší čtenáře velmi chválila, jak jsou šikovní a bystří. A my se už teď všichni těšíme na další návštěvu J.

                                                                                                                    Mgr. Jana Schmidová

Facebooklinkedin