CHROSTÍCI NA STUDÁNCE

6.4.2016 Vyp Od rkaleta
Patří do skupiny křídlatého hmyzu. Jsou indikátory čistoty vod. Do vody taky kladou vajíčka a larvy si zde staví schránky z písku, jehličí i ze schránek jiných živočichů.
U nás ve škole je to název přírodovědného kroužku žáků 4. a 5. ročníku, který se zaměřuje hlavně na rostlinnou říši. V DDM navštěvujeme přírodovědné oddělení, kde pozorujeme také zvířata, která nemůžeme chovat na naší škole. My jsme si oblíbili skupinu králíčků různých plemen. Nosíme jim mrkvičky a suchý chléb, rádi je krmíme a máme hroznou radost z toho, když si s nimi můžeme pohrát nebo je jen tak sledovat. Vedoucí oddělení pan Adam Bura pro nás již připravil několik výukových programů zaměřených na život živočichů v různých místech naší planety.
V zimních měsících jsme vyráběli herbář listů a poznávali jsme druhy dřevin a bylin blízkého okolí. Také se nám líbila práce v naší nové učebně přírodopisu, kde jsme měli možnost pozorovat život pod mikroskopy a pracovat s interaktivní tabulí pod vedením starších žáků přírodovědného kroužku p. uč. Dumbrovské.
S příchodem jara jsme se rozběhli do probouzející přírody a pozorovali první jarní byliny a pupeny stromů. První vycházka směřovala k blízkým rybníkům, ta další do lesoparku.
Prezentaci našeho kroužku si můžete prohlédnout ve  2.patře na 1.stupni.
Mgr. Jarmila Folvarčná
Facebooklinkedin