CHODÍME DO MUZEA TĚŠÍNSKA

13.10.2014 Vyp Od rkaleta

Pro žáky ZŠ Ke Studánce je již tradicí prožít občas vyučování poněkud netradičně. Nabízejí se nám různé možnosti a aktivity. Již dlouholetým partnerem je nám Muzeum Těšínska a Městská knihovna v Orlové.

V muzeu už jsme byli několikrát. Hned v září jsme se účastnili zahájení výstavy Dřevo ve světě našich předků.  Zasvěcený výklad o této nejrozšířenější surovině jsme si vyslechli na vernisáži výstavy .  Poté jsme se nebáli zachytit kouzlo vystavených exponátů vlastní kresbou.

Ani v říjnu jsme nezaháleli. Žáci 9. třídy se zapojili do literárně výtvarné dílny Pocta Jiřímu z Poděbrad pod vedením paní Juřicové a paní Lázničkové. Žáci si osvěžili trochu dějepisné znalosti a mohli se i výtvarně projevit.

Za podobné akce děkujeme a těšíme se na další.

Mgr. Eliška Ulmanová

Facebooklinkedin