Česká republika slaví

3.11.2018 Vyp Od rkaleta
100. výročí vzniku naší republiky bylo námětem pro výukový projekt ve třídách 5.B a 4.B.
Žáci 5. ročníku se nejprve v hodinách vlastivědy seznámili s historií vzniku naší vlasti a se životem 1. prezidenta T. G. Masaryka.Také v městské knihovně nám paní knihovnice velice hezkým způsobem přiblížila život této významné osobnosti našich dějin. Po návratu z knihovny jsme pokračovali v programu formou křížovek, hádanek, nechyběly také matematické příklady s tajenkami, vlastivědné pexeso a  v hodinách pracovních činností jsme si vyrobili mapu ČR s nákresy obrázků významných míst naší vlasti. Zábava probíhala v duchu znalostí o naší zemi, o kulturních a přírodních zajímavostech. Nakonec byla sladká odměna, která nesmí při žádné oslavě chybět.
Také ve 4. B se slavilo sté výročí vzniku naší České republiky.
Všichni měli prima náladu. V matematice jsme řešili slovní úlohu o tom, jak maminka napekla k oslavě koláče.
Pak jsme šli do městské knihovny na besedu o pověstech. Společně jsme si přečetli pověst o kněžně Libuši a vzniku Prahy. Děti pak plnily různé úlohy ve skupinách, aby se ověřilo, jak si pověst zapamatovaly. Paní knihovnice byla s námi velmi spokojena.
Po návratu do školy jsme si v českém jazyce povídali o vzniku naší republiky, kdo byl prvním prezidentem apod. Děti si vybarvily státní vlajku a malý státní znak. Za odměnu dostali všichni koláčky, o kterých se hovořilo v matematice.
Další hodina začala slavnostně – zazpívali jsme si naší krásnou hymnu Kde domov můj. Připomněli jsme si její vznik a poslechli si krátký úryvek z divadelní hry Fidlovačka. Žáci pak pracovali ve dvojicích – doplňovali test o ČR. Kdo byl hotov, mohl si vzít za odměnu veselou omalovánku s Krakonošem a postavičkami z českých pohádek.
Na závěr jsme si ještě povídali o naší krásné přírodě a zazpívali jsme si několik oblíbených českých písniček. Jsme hrdi na naši krásnou zem!
Mgr. Jarmila Folvarčná a Mgr. Alena Szczepanská
Facebooklinkedin