Čertovský den ve 4. A

8.12.2021 Vyp Od Radka Bednarzová

V pondělí 6. prosince probíhalo v naší třídě čertovské vyučování.

Čerti a čertice museli nejdříve projít nezbytným testováním na covid, jelikož bez negativního výsledku by jim účast na této akci byla zapovězena. Naštěstí se tak nestalo a ve třídě mohla začít pravá čertovská šaráda.

V úvodu si děti zazpívaly „Písničku pro čerta a Mikuláše“, zvládly se zpaměti naučit i pěknou básničku. Poté následovala hodina češtiny s vytvářením čertovských vět, doplňováním chybějících slov do připraveného textu s čertí tématikou a určováním čertovských slovních druhů. Po náročné práci přišla chvíle na odpočinek – tanec s příznačným názvem Bu, bu, bu.

Hodina matematiky se nesla v duchu vybarvování omalovánek na základě správně vypočítaných příkladů. 

Tanec Popletení čertíci navodil další část projektového dne.  Žáci se těšili na plnění úkolů z čertí školy – válení, škrábání, drbání zad, utkali se i v čertí papírové bitvě. Nechyběla ani nezbytná módní přehlídka s vyhlášením nejlepších čertů a čertic. Poté následoval čas na zhlédnutí pohádky Čertovský hrádek.

Za odvahu a plnění úkolů obdrželi všichni zúčastnění čertovské vysvědčení a malou nadílku v podobě různých sladkostí.

Na úplný závěr dopoledne se třídou rozezněla čertí diskotéka, po níž žáci konstatovali, že to byla čertovsky dobrá akce!

Mgr. Vlasta Kramná a čerti a čertice ze 4. A

Facebooklinkedin