Čertí škola

10.12.2018 Vyp Od rkaleta

Ve středu 5. 12. se 1. B proměnila ve třídu čertíků. Ve výuce jsme absolvovali pekelné úkoly dle čertího rozvrhu, našim cílem bylo získat Výuční čertovský list. V čertovské matematice se někteří zapotili, protože jsme počítali na pekelné tabuli s hříšnými čísly. Využili jsme i pracovní listy. Do varu mnohé dostalo, když se tým čertic utkal s týmem čertíků v bramborovém počítání. Soutěžící se odměnili čertím šklebem a blekotáním. V čertím jazyce jsme si povídali o Mikuláši, anděli a čertech, četli jsme si pohádku Čert a Káča a pekelné texty z tabule. Společně jsme se naučili básničku pro Mikuláše. Měli jsme kouzelnou návštěvu, před kterou se malí čertíci schovali pod lavice. Navštívil nás Mikuláš, Andělka a čertice. Sborově jsme zarecitovali básničku, za kterou všichni dostali sladkost. Během přestávek bylo hlavním úkolem sledování hříchů druhých a poletování po třídě. Svačinková přestávka byla výjimečná, protože jedna z čertic spolu s maminkou upekla pekelně výborné čertovské muffinky. V pekelných pracovních činnostech si každý vymodeloval malého čertíčka a vyrobil papírový čertovský řetěz. Pouštěli jsme si písničky o čertech a při tom tančili čertovské kreace. Na závěr čertího dne musím konstatovat, že všichni přítomní čertíci získali Výuční čertovský list, všichni byli výborní a za odměnu si odnesli čokoládovou figurku čerta.

Mgr. Andrea Gemmelová, 1. B

Facebooklinkedin