Celoroční soutěž tříd

2.6.2015 Vyp Od rkaleta

V letošním školním roce 2014 – 2015 vyhlásila Žákovská rada soutěž mezi třídami. Jednotlivé třídy připravovaly a organizovaly různé aktivity pro ostatní spolužáky, ale i pro děti z MŠ Radost. Soutěž probíhala od 1. 10. 2014 do 31.5.2015. Každá třídní iniciativa byla bodována. Nejlépe si vedla a nejvíce bodů získala 9. A, a zvítězila.

Blahopřejeme a jako odměnu předáváme malé batohy. O prázdninách budou ještě dobře sloužit.

 Za ŽR Dagmar Murová

zakovska_rada

Facebooklinkedin