Branný den

19.6.2019 Vyp Od rkaleta

Ve středu 19. 6. 2019 se v areálu naší školy uskutečnil branný den pořádaný Muzeem civilní obrany v Ústí nad Labem. Tento projektový den byl realizovaný za podpory ŠII a NF.

Žáky 4. – 7. tříd v rámci tohoto dne provázeli školení odborníci z oboru civilní obrany. Pro děti si připravili několik stanovišť, kde se věnovali různým tématům z této oblasti. Na jednotlivých stanovištích se žáci mohli seznámit například s první pomocí, historií a současností naší armády, ochranou před jedovatými látkami a chováním za mimořádných situací, jakými jsou třeba povodně či požáry.

Přednášky byly připravené poutavou formou a navíc obohacené o praktické ukázky a soutěže. Děti soutěžily v rychlosti sbalení evakuačního zavazadla s potřebnými věcmi, vyzkoušeli si hod granátem nebo plynové masky. Celé dopoledne se děti dobře bavily a dozvěděly se spoustu praktických věcí potřebných v běžném životě. Přesto, že se tato témata objevují stále ve školních osnovách, má tento branný den velký přínos.

Děkujeme organizátorům a všem, kteří takové projekty pro děti a mládež podporují.

Mgr. Hana Dumbrovská

Facebooklinkedin