Branný den na ZŠ Ke Studánce

10.5.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Na ZŠ Ke Studánce se 5. května u příležitosti výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou konal Branný den organizovaný Čs. obcí legionářskou.

Akce začala v 8.00 nástupem tříd na nádvoří školy.  Žáci byli rozděleni na mladší kategorii, reprezentovanou dětmi 6. a 7. tříd a starší kategorii, kterou tvořil dorost 8. a 9. tříd. 

Po zahajovacím ceremoniálu se všichni přítomní s výkřikem 3x hurá! vrhli „do boje“ na louce u dětského hřiště a na nádvoří školy. Na louce si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, z luku a zdolávání překážkové dráhy. Mohly si také prohlédnout a osahat historické vojenské zbraně a něco zajímavého se o nich dozvědět od zkušeného vojenského instruktora. Během soutěžních aktivit se musel vyplnit i kvíz z období 1. a 2. světové války.

Nádvoří před školou se proměnilo na stanoviště chemické ochrany a topografie, první pomoci a dobrovolných hasičů. Atraktivní laserová střelnice byla zřízena ve stanu na parkovišti školy a dopravní výchova probíhala v nové jazykové multimediální učebně. 

Každou třídu reprezentovala dvě družstva, ve kterých byli zastoupeni jak chlapci, tak dívky. Ostatní děti se střídaly na nehodnocených stanovištích, ale když zbyla trocha času, mohly si vyzkoušet i hodnocené disciplíny.

Všichni dospělí účastníci byli překvapeni, s jakou vervou a zájmem se žáci vrhli do boje na bodově hodnocených místech. Fyzicky nejnáročnější disciplínou byla překážková dráha, kde se děti musely plazit pod khaki sítí 10 metrů se samopalem za povzbuzování učitelů, tříd a bojového pokřiku přítomných vojáků, kteří dbali na to, aby se „jelo naplno“ a nikdo se neflákal. 

Každé družstvo netrpělivě čekalo na závěrečné vyhodnocení svých výsledků. Po ukončení Branného dne byly soutěžící skupiny odměněny hodnotnými cenami takto: 

Kategorie starších žáků:

1. místo – 2. družstvo třídy 9.B 

2. místo – 2. družstvo třídy 9.C  

3. místo – 2. družstvo třídy 9.A 

Kategorie mladších žáků: 

1. místo – 2. družstvo třídy 6.A 

2. místo – 2. družstvo třídy 6.C 

3. místo – 2. družstvo třídy 7.A 

Pečlivě připravený Branný den se velice líbil nejen žákům 2. stupně, nýbrž i dětem z mateřské školy Ke Studánce, které se přišly podívat na zápolení družstev a prohlédnout si všechna stanoviště. Naši žáci se v průběhu plnění různých disciplín dozvěděli od vojáků, hasičů i zdravotníka mnoho zajímavých a poučných informací a velice se těší na příští ročník této skvělé akce. 

Mgr. Petr Thomas

Facebooklinkedin