BRÁNA ŘEMESLŮM OTEVŘENÁ

21.1.2016 Vyp Od rkaleta

Tak se nazývá akce Střední školy techniky a služeb v Karviné. Jedná se již o druhý ročník a smyslem této akce je probudit v žácích základních škol zájem o studium technických oborů na středních školách. Pod odborným dohledem si mohli naši žáci projít 14 stanovišť, na nichž byla ukázána specifika jednotlivých oborů a povolání. Sami žáci si mohli vyzkoušet zručnost při manipulaci s různými přístroji, při přípravě výrobků, vyzkoušet si logické uvažování. Mohli klást dotazy či domluvit si termín návštěvy školy se svými rodiči. Akce byla velmi zdařilá a přínosná v těžkém období při rozhodování vycházejících žáků o své budoucnosti.

   Mgr. Eliška Ulmanová

Facebooklinkedin