Beseda se strážníky Městské policie Orlová

2.10.2015 Vyp Od rkaleta

Dne 30. září jsme měli s žáky 3. B milou návštěvu – v první vyučovací hodině nás navštívili strážníci Městské policie Orlová. Tuto besedu pojali jako prevenci proti šikaně, jak se zachovat v určitých situacích, které mohou nastat každý den. Žáci byli nadšeni, beseda se jim velmi líbila. Ještě jednou bych ráda poděkovala za to, že strážníci dorazili do naší třídy
a vedení Městské policie v Orlové za to, že nám tuto besedu umožnilo.

Iveta Tobolová, třídní učitelka 3. B

Facebooklinkedin