Beseda o šikaně pro žáky 5. tříd

Beseda o šikaně pro žáky 5. tříd

17.10.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 zavítal na naši školu pan por. Bc.  Miroslav Kolátek  z oddělení prevence Policie České republiky, aby žákům 5. A a 5. B zprostředkoval přednášku na téma šikana.

Děti se dozvěděly spoustu užitečných informací, např. co vše se skrývá pod pojmem šikana, jaké jsou druhy šikany, kdo bývá dětskou obětí šikany, jaké může být dítě – agresor a jaké následky může mít šikanované dítě.

Svou přednášku pan Kolátek prokládal příběhy z vlastní praxe i škol v karvinském okrese. Součástí besedy bylo i názorné kreslené video, které bylo shrnutím celé problematiky šikany.

Z přednášky si žáci odnesli spoustu zajímavých informací, které snad přispějí k tomu, že s šikanou se nebudou chtít nikdy setkat ani ji na někom zkoušet.

Příjemné povídání s dětmi bylo zakončeno poděkováním ze strany učitelů a potleskem ze strany dětí.

                                                                                                                                          Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin