BESEDA O REVITALIZACI ZELENĚ V ORLOVÉ

21.4.2015 Vyp Od rkaleta

Se znepokojením jsme se žáky naší školy sledovali odstraňování velkého množství stromů a keřů podél hlavní komunikace od orlovské nemocnice v Orlové-Lutyni až po restauraci Horník v Orlové-Porubě. Na otázky proč – nám mohla odpovědět paní Květoslava Vítová z odboru životního prostředí MěÚ Orlová. Učíme se totiž ve slohu právě tvořit úvahu a tématem, které jsme si vybrali, je právě tento zásah do ekosystému našeho města. Paní Vítová, zahradnice, dendroložka a projektantka, je ve svém oboru jako ryba ve vodě. Snažila se nám vysvětlit, jak se postupuje podle zákona při kácení stromů, kolik je kolem zainteresovaných institucí, jaká práva má občan, jak je možno prosadit svůj záměr…

Přinesla s sebou plány, ukázala a seznámila nás s nově vysazovanými dřevinami, které ani neznáme. Na jejich růst si počkáme sice několik let, ale věříme, že tato gigantická akce přinese v budoucnu do Orlové čistější a zdravější prostředí.

Je nám stromů a keřů líto, ale zeleň ve městě musí být v souladu s inženýrskými sítěmi, musí být zdravá a bezpečná. Můžeme se tak těšit na 145 kusů stromů ( javory, lípy, platany, liliodendrony, ambroně, dřezovce, modříny, smrky, habry, katalpy, jínany, sakury, duby, jerlíny, borovice), ale i na 10 tisíc 863 keřů ( listnatých, stálezelených i jehličnatých).

Mgr. Eliška Ulmanová

Facebooklinkedin