Beseda o Orlové

27.9.2018 Vyp Od rkaleta

Každý rok se v našem městě koná soutěž žáků 3. tříd nazvaná „ Co víš o Orlové“. I v tomto školním roce tomu není jinak. Této soutěži předchází beseda, které se zúčastnili i žáci 3. A a 3. B.

Pracovnice Těšínského muzea připravily dětem zajímavý program. Nejprve jim ukázaly exponáty a fotografie týkající se naší obce a poté je uvedly do místnosti, ve které jim vyprávěly o historii Orlové, při které jim promítaly obrázky.

Po projekci děti chronologicky řadily stejné obrázky do řady a odpovídaly na otázky. Žáci byli velmi šikovní, a proto kromě pochvaly dostali i sladkou odměnu.

Mgr. S. Ochmanová, Mgr. M. Ošelda, Jana Kuzníková

Facebooklinkedin