Barevné léto ve 3.A

27.6.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

V pondělí přivítalo děti ve třídě 3. A sluníčko s programem a prázdninová básnička. V každém paprsku sluníčka se skrýval úkol, který děti plnily. Nejprve si zarecitovaly prázdninovou báseň, ve které si zopakovaly gramatické znalosti z českého jazyka, pak jsme si povídali o létě. Připomněli jsme si, kdy léto začíná a co je letní slunovrat. Do připravených pracovních listů s obrázky děti doplňovaly prázdninové aktivity. V další části zábavného dopoledne následovaly soutěže a hádanky, které si děti samy pro své kamarády připravily. Po náročných úkolech si děti odpočinuly vybarvováním veselých omalovánek. Po velké přestávce jsme se šli osvěžit do blízké cukrárny zmrzlinou a ledovou tříští, která všem chutnala. Po návratu do třídy jsme pak pokračovali ve vědomostní soutěži tentokrát tvořením barevného řetězu otázek a odpovědí. Nakonec za pěkné znalosti děti dostaly sladkou odměnu. Tímto třídním projektem jsme si zopakovali učivo matematiky, českého jazyka, prvouky a prožili jsme příjemné dopoledne v parném dni.

Mgr. Jarmila Folvarčná

Facebooklinkedin