Atletický čtyřboj

10.5.2013 Vyp Od rkaleta

Dne 7.5.2013 se pět vybraných starších děvčat a pět vybraných starších chlapců zúčastnilo atletických závodů v Lutyni. Své schopnosti a dovednosti sportovci porovnávali ve sprintu, v hodu míčkem nebo vrhu koulí, skoku do dálky či výšky a dálkovém běhu. Dívky se držely hesla „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, a tak se při vyhlašování radovaly z 5. místa. Chlapci si vedli poněkud lépe, při vyhlašování se mohli pyšnit medailemi za 3. místo. Všem žákům patří pochvala za velkou snahu při jednotlivých disciplínách a reprezentaci školy, jmenovitě Klepková, Prchalová, Říhová, Kupczaková a Trnková, kategorii chlapců pak zastupovali Olšar, Bugel, Kovář, Čečotka a Podhrázský. Za zmínku ještě stojí, že Říhová ovládla disciplínu běh na 800m, Čečotka vrhl nejdále koulí a Olšar a Klepková zvítězili v hodu míčkem.

                                                                                                                                                             Za kabinet TV Michal Starostka

Facebooklinkedin