Aktuální informace pro zahájení nového školního roku

26.8.2020 Vyp Od rkaleta

Opatření k zahájení školního roku 2020/2021

 1. třídy

1.9. 2020 (úterý) v 8,30 hod. sraz u hlavního vchodu do školy. Třídní učitelky zorganizují přesun žáků a rodičů (rodiče v rouškách!) do kmenových tříd. Nikdo se nepřezouvá, nutná desinfekce rukou (u vstupu). Od 9,00 hod. proběhnou třídní schůzky, na kterých se rodiče dozvědí potřebné informace. Po třídních schůzkách proběhne schůzka s vedoucí školní družiny (rodiče žáků, kteří budou chodit do družiny). Potřeby na záznam poznámek s sebou! O děti se během třídních schůzek postarají vychovatelky školní družiny.

V případě projevu infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, atd.), nebude dotyčná osoba vpuštěna do školy.

Od 2. 9. 2020 (středa) v 7,45 hod. si děti před školou přeberou třídní učitelky, provedou desinfekci rukou, dohlédnou (pomohou) na přezouvání a převlékání. Tento režim bude trvat až do odvolání.

V případě, že dítě má chronické onemocnění (alergii) – kašel, rýma, je třeba dodat lékařské potvrzení.

RODIČE A DOPROVOD MAJÍ ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU ŠATEN!!!!!!

2.– 9. třídy 

  • Před vstupem do šatny provést desinfekci rukou.
  • Před vstupem do tříd provést desinfekci rukou – stojany s desinfekcí v přízemí u schodiště.
  • Ve třídách dbát na osobní hygienu, taktéž po použití WC (mytí rukou, desinfekce)
  • Používat pouze papírové ručníky a kapesníky (budou k dispozici v každé třídě).
  • Žáci se zdržují jen na svém patře, v případě přesunu do odborné učebny (TV), čekají ve třídě na vyučujícího, který je převede.
  • Žáci, kteří se stravují, dbají na osobní hygienu i v prostorách školní jídelny. Bezpodmínečně poslouchají učitele pověřené dozorem a organizací výdeje stravy.
  • V případě, že se žák necítí zdráv, nahlásí to okamžitě třídnímu učiteli (vyučujícímu), který učiní nezbytná opatření.
  • V případě chronických nemocí, alergií, je třeba dodat lékařské potvrzení.

Časový harmonogram 1. školního týdne od 1. do 4. září

V Orlové 26. 8. 2020                                                             Mgr. Milan Fus – ředitel školy

Facebooklinkedin