Adaptační program v 8. třídách

Adaptační program v 8. třídách

9.9.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Letošní osmáci se první den školy sešli v jiném složení, než v jakém školu v červnu opouštěli. Situaci jim měl ulehčit adaptační program, jenž byl po dva dny veden týmem psychologů a speciálních pedagogů. Jejich cílem bylo, aby se děti lépe poznaly a sžily se s kolektivem. Zbylé dny byly v režii třídních učitelů. Nechyběla ani společná snídaně nebo pěší túra na faru orlovského evangelického kostela, kde nám umožnili strávit dopoledne ve sportovním duchu. Závěrečný dotazník napověděl, že počáteční rozpaky a obavy se rozplynuly a těšíme se na čas strávený v nových kolektivech.

Mgr. Radka Bednarzová, třídní učitelka 8.B

Facebooklinkedin