A jsme školáci

4.9.2017 Vyp Od rkaleta

V pondělí 4. 9. jsme přivítali 32 nových prvňáčků. Doprovod jim dělalo široké příbuzenstvo. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd. Přejme jim, ať se co nejrychleji adaptují na nové prostředí a samozřejmě přejme i mnoho úspěchů ve výchovně-vzdělávacím procesu.

Za zaměstnance školy – Mgr. Milan Fus

Facebooklinkedin