Ozdravný pobyt

13.6.2017 Vyp Od rkaleta

Pondělí

V 10 hodin dopoledne jsme natěšení nasedli do autobusu, který nás ochotně dovezl až k Domu svatého Josefa. Po rychlém vybalení následoval oběd a celé odpoledne jsme trávili na hřišti sportovními aktivitami. Jelikož jdou naši učitelé s dobou, po večeři vymysleli soutěž o nejlepší “selfie” na nedalekém kopci.

Úterý

Dopoledne byl vyhlášen turnaj ve vybíjené, kterého jsme se zúčastnili s plným nasazením. Po obědě a odpoledním klidu jsme se rozdělili do tří družstev a v lese si zasoutěžili o to, které družstvo nasbírá nejvíce lístečku s různou hodnotou. Poté jsme si zahráli na architekty a pomocí přírodnin tvořili lesní domečky. Na hřišti jsme ještě stihli sportovní a zábavné hry. Večerní program se nesl v duchu žehliček na vlasy, kulem, lesků na rty a dokonce i čistých triček, neboť nás čekala diskotéka. Tu jsme ovšem z větší části dobrovolně trávili potmě a tak veškerá předchozí snaha přišla nazmar.

Středa

Ihned po snídani jsme se vydali na příjemnou procházku na Bílý Kříž a občerstvili se v horském hotelu Sulov. Celkově jsme ušli 10 km a tak i odpolední klid konečně dostál svému jménu. Odpoledne jsme vybaveni desinfekcí a “vlajkami” vyšli do lesa a zahráli si další bojovou hru o bránění vlajky. Po večerní polévce jsme si s chutí u ohně opekli špekáčky. Podle výsledného výtvoru to někteří z nás dělali poprvé, ale hlad je hlad a tak se snědlo všechno. Jelikož jsme k obědu dostali čočkovou a k večeři zelnou polévku, byly večer některé pokoje nenavštěvovatelné. To ovšem nebránilo paní učitelce, aby nás po půlnoci v pokojích překvapila a poslala na stezku odvahy. V cíli jsme se už tvářili sebevědomě, nicméně nepublikovatelné výrazy, které paní asistentka ukrytá v borůvčí slyšela, svědčily o opaku.

 

Čtvrtek

Dopoledne pokračoval turnaj ve vybíjené a po zkráceném poobědovém odpočinku jsme konečně vyzkoušeli bazén. Některým se příliš nechtělo, ale pan učitel Janík byl tak hodný, že jim do bazénu pomohl. Před večeří jsme si opět střihli vlajkovou bojovku a po večeři následovalo hledání pokladu. Všude v areálu byly umístěny cedulky s nápovědami, kde poklad najít. Ty ovšem nikam nevedly, z čehož měli učitelé škodolibou radost. Poklad ale byl nakonec s velkou radostí nalezen. Rozlučková diskotéka nás všechny poněkud rozlítostnila a večerka se tak neplánovaně protáhla.

 Pátek

Po snídani jsme se vrhli na balení, uklízení pokojů a následoval dřívější oběd v podobě řízku s bramborovou kaší. Někteří jako dezert slupli Kinedryl a plni dojmů jsme se vydali na cestu domů. Velké poděkování patří panu učiteli Janíkovi, p. uč. Otiskové, p. uč. Václavíkové a p. asistentce Žurbejové.

Tobolová a žáci 6. A, 6. B, 7. A a 8. A

Foto: http://verunkaotisk.rajce.idnes.cz/SVP_2017/

Facebooklinkedin