4. A slavila Den Země v Muzeu Těšínska

23.4.2018 Vyp Od rkaleta

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. V letošním roce je zaměřený na celosvětové znečištění přírody plasty, které v oceánech způsobují nejen otravu a zranění mořských živočichů, ale také se dostávají do potravinového řetězce.

K oslavám Dne Země se připojila i Výstavní síň v Orlové a na její organizaci se podílelo přírodovědné oddělení Muzea Těšínska. Na akci jsme se dověděli spoustu zajímavých informací o tom, jak na Zemi přežít v podmínkách našeho kraje, např. jak si obstarat vodu, jídlo, oheň a co si vzít do přírody pro přežití nenadálých situací. Poznali jsme, které části u nás běžných rostlin jsou jedlé a mohly by posloužit jako náhrada za různé suroviny nebo ke zdravotnickým účelům. Teď už víme, které přírodniny můžeme využít na zastavení krvácení, proti horečce, proti průjmu, co může sloužit jako skvělý zdroj vitaminu C, které rostliny jsou výborné do jarního salátu, ze kterých rostlin se dá vyrobit mouka, která rostlina nám může posloužit k lovu ryb atd.

Na závěr interaktivního programu si pro nás pracovnice muzea připravily test k ověření našich nabytých vědomostí. Poté následovalo vyhodnocení soutěže družstev i nezbytná sladká odměna.

Naše poděkování patří všem pracovnicím muzea za velmi dobře připravenou akci a už teď se těšíme na další!

           Žáci 4. A a tř. uč. Mgr. Vlasta Kramná

 

Facebooklinkedin