4. A slaví Den Země

23.4.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně koná 22. dubna na celé planetě a oslavuje příchod jara. Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. 

Součástí oslav tohoto svátku v naší třídě byla i návštěva žáků v DDM v Orlové, jehož pracovníci si pod vedením pana Bury z přírodovědného oddělení připravili program na téma „Zvířecí jedlíci.“ Své znalosti o tom, čím se jednotlivá zvířátka živí, prokazovali žáci při práci ve skupinkách na jednotlivých stanovištích. Třídili živočichy podle přijímané potravy, přiřazovali obrázky jídel k jednotlivým živočichům a nakonec se vydali cestou bludištěm, kde museli procházet pouze kolem masožravců a ostatním živočichům se museli vyhnout. Cestou sbírali písmenka, která jim posloužila k zjištění odborného názvu pro mrchožrouty (saprofágové). Všichni si s úkoly hravě poradili a obdrželi velkou pochvalu.

Nejvíce pozdvižení způsobilo, když si žáci mohli některé jedlíky vzít do vlastních rukou, či se vyfotit s hadem kolem krku. Velmi je potěšil i workshop, kde si mohli vyrobit svůj vlastní výrobek – čápa bílého z vatových tamponů.

Za aktivitu při plnění jednotlivých úkolů i vzorné chování byli všichni odměněni malou sladkostí – lízátkem a sáčkem bonbonů.

Akce se nám moc líbila a těšíme se na další!

Mgr. Vlasta Kramná a žáci 4. A

Facebooklinkedin