4.A se dozvěděla, jak se zvířátka připravují na zimu

4.A se dozvěděla, jak se zvířátka připravují na zimu

9.11.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Znalosti z oblasti přírodovědy si žáci 4.A ověřili formou besedy na přírodovědném oddělení DDM, které vede pan Adam Bura. Nejprve si děti zopakovaly rozdělení živočichů podle stavby těla na bezobratlé a obratlovce,  pak se seznámily při prezentací se zástupci jednotlivých skupin. Děti byly překvapeny  informací, že i hmyzu můžeme pomoci přečkat zimu připravením hromady listí, dřeva či vytvořením hmyzích hotelů. Obojživelníkům pomohou  přezimovat zahradní skalky, ptákům nejen ptačí budky a krmítka, ale i neočesané plody na stromech. Ze skupiny savců se děti dozvěděly o zimním spánku medvěda, ježka a křečka. Také se seznámily se savci, kteří  jsou v přírodě aktivní po celý rok. V průběhu besedy děti prokazovaly pěkné znalosti o zvířatech  naší přírody i zvířatech cizích krajů. Na závěr návštěvy jsme si prohlédli několik terárií s cizokrajnými zvířaty.

Mgr. Jarmila Folvarčná

Facebooklinkedin