Školní jídelna

Vedení školy vydalo Vnitřní směrnici ke školnímu stravování. Směrnice č._10_2018_školní_stravování, Směrnice_č._10_2018_školní_stravování_dodatek_č.1.

POZOR!

Informace k bezhotovostním platbám stravného naleznete zde
Tiskopis Potvrzení k povolení inkasa lze stáhnout zde nebo na stránce dokumenty školy – ke stažení

Stravné na nový měsíc se vybírá vždy poslední 2 pracovní dny v měsíci.

 • 1. den: 10:00 – 14 h v kanceláři ŠJ
 • 2. den: 7 – 14:30 h v kanceláři ŠJ

Obědy se odhlašují den předem! Přes internet www.estrava.cz, (dkrehlikova@kestud.cz) do 13 h, telefonicky na č. 596 511 790, 731196896 do 14 h.

 

Stravné na den:

 • žáci 7 – 10 let: 24,- Kč
 • žáci 11 – 14 let: 26,- Kč
 • žáci 15 let a více: 28,- Kč
 • cizí strávníci: 64,- Kč

Obědy do jídlonosičů se obědy vydávají:

 • pro cizí strávníky v banketce ŠJ v 11 00 – 11:30 h
 • pro nemocné děti v banketce školní jídelny v 11 00 – 11:30 h nebo v jídelně školy ve 13:45 h, rodič musí mít čip dítěte! Oběd do jídlonosiče může být odebrán pouze 1. den nemoci! Pak je rodič povinen oběd odhlásit, jinak uhradí plnou cenu oběda t.j. 64,- Kč.

Objednávky jídel:

 • jídla se objednávají s dvoudenním předstihem
 • první dva dny v novém měsíci se vaří pouze 1 jídlo
 • pokud se na jídlo č. 2 nahlásí méně než 20 porcí, bude zrušeno

Změna jídelníčku vyhrazena!