Výlet za poznáním

Ve čtvrtek 7.6. jely třídy 3.A a 4.A za zábavou i poznáním. První zastávkou byla obec Bartošovice. Zatímco se jedna třída procházela po chodbách místního zámečku a jeho zahradách, druhá navštívila blízkou Záchrannou stanici a Dům přírody v Poodří. Děti se tady mohly podívat na zachráněná osiřelá mláďata a ohrožené druhy zvířat, dozvědět se spoustu zajímavých informací o ochraně a ekologii i udělat si zastávku u čapího hnízda. Nakonec si všechny odnesly domů zvířátko, i když jen plyšové.

Další zastávkou byl zámek v Kuníně s krásným parkem. I tady děti pozorně poslouchaly vyprávění o tom, jak se žilo před staletími a možná čekaly, jestli se objeví nějaké místní strašidlo. Přestože se ho vydaly hledat až na půdu zámečku, žádné nenašly.

I tak to byl den plný krásných zážitků, který si budou všichni dlouho pamatovat.

Mgr. Anatoli Březná, Mgr. Vlasta Kramná a třídy 3.A a 4.A

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet za poznáním

Návštěva na Městské policii Orlová

V úterý 5. června 2018 navštívili prvňáčci Městskou policii Orlová. U vchodu nás všechny přivítal strážník Libor Kleiber a odvedl nás do místnosti, kde dětem společně s Mgr. Václavem Šarochem například přiblížili práci městské policie, zopakovali společně základní dopravní značky a dokonce si někteří mohli vyzkoušet, jaké to je mít na rukou pouta či policejní přilbu a vestu. Poté jsme se přemístili do další místnosti, kde nám byl ukázán kamerový systém, který je nainstalován v našem městě. Děti, které dobře odpovídaly na otázky, dostaly i drobné dárky nebo bonbóny.

Velmi děkujeme za poučnou besedu a už teď se těšíme na další.

 

Mgr. J. Schmidová, Mgr. I. Tobolová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva na Městské policii Orlová

Výlet na hrad Helfštýn

Kdysi dávno, koncem 13.století  byl založen hrad Helfštýn. Během stovek let byl přestavován, až vznikl nejrozsáhlejší hrad v Evropě. Vlastnily jej různé rody, nejznámějším majitelem byl zřejmě Petr Vok z Rožmberku. V současné době zbyly  z hradu jen obvodové zdi, brány, věže a některé budovy. Podle pověsti zde vyhloubil studnu čert. Nyní se již několik let koná na hradě akce Hefaiston – setkání uměleckých kovářů z mnoha zemí Evropy. Jejich díla jsou součástí expozice.

Žáci 3.B a 4.B se vydali na tento hrad 7.6. 2018. Průvodkyně nás uvítala v předhradí a vyprávěla zajímavosti o Helfštýně. Děti si mohly prohlédnout  již zmíněná díla uměleckých kovářů, hradní budovy či muzeum o ražbě mincí. Nejvíce se jim líbilo, že si samy mohly vyrobit svou minci pomocí těžkého kladiva. Některé děti si také koupily repliku zlatého dukátu a stříbrného groše z dob Přemyslovců a Lucemburků.

Dále byla na programu veselá pohádka o princezně a drakovi. Herci byli skvělí, zapojili do hry všechny děti i paní učitelky. Bavili jsme se všichni. Po svačině si žáci nakoupili spoustu pohlednic, suvenýrů a dárečků pro své blízké i pro sebe. Chlapce nejvíc oslnily dřevěné meče, dívky krásné náhrdelníky. Zpátky jsme se vraceli všichni s dobrou náladou, někteří si i v autobuse zdřímli, jiní si povídali a hráli hry. Počasí nám také přálo. Výlet se prostě vydařil báječně.

                   Mgr. A. Szczepanská,  Mgr. J. Folvarčná , Barbora Zapletalová

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet na hrad Helfštýn

Jahodový den

Červené, sladké, velké, zahradní, lesní, měsíční – ano, to všechno jsou jahody. Kdopak by je neměl rád? Právě proto si žáci 2. A  a  2. B uspořádali jahodový den. Už od rána se to v obou třídách červenalo. Děvčata i chlapci přišli ozdobení motivem tohoto ovoce.
Začalo vyučování a děti se naučily básničku, kterou si i přepsaly. Dále se podívaly na pohádku O dvanácti měsíčkách, na které si zopakovaly měsíce v roce. Také  se počítalo a skládaly se jahody ze dvou částí, tančilo se, cvičilo se. Po celý den ochutnávaly čerstvé jahody, bonbóny, buchty a nanuky. Nakonec si připily dětským šampusem. Toto občerstvení poslali po dětech někteří rodiče, za což jim moc děkujeme.

No a příští rok se mohou děti těšit třeba na den třešňový.

Mgr. Malcharová, Mgr. Ochmanová

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jahodový den

ŠABLONY 2016 letos končí, ale těšíme se na nové …

Ve školním roce 2016/2017 jsme se na naší škole zapojili do projektu vyhlášeného formou výzvy č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ, MŠ – ŠABLONY 2016, která je realizována na obou stupních školy.

V tomto pololetí se nám podařilo dokončit poslední fázi realizace  vybraných šablon a do konce projektu – 31.12.2018 nám už zbývá jen nutná administrativa. Pro tyto dva roky jsme si vybrali ŠABLONY zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluze a mimoškolní aktivity pro žáky 1. a 2.stupně.

Formou čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a doučováním na 1. a 2.stupni se žáci mohli zbavit problémů v různých předmětech a nenásilným způsobem, při trávení volného času s kamarády ze školy, se současně vzdělávat. Na konci projektu snad můžeme říci, že práce v odpoledních klubech a doučování děti baví a má pozitivní efekt na jejich výsledky.

Těšíme se, že v druhé polovině příštího školního roku navážeme na ŠABLONY 2016 projektem ŠABLONY II .

Mgr. Ivana Janíková, hlavní koordinátorka projektu, zástupkyně ředitele školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠABLONY 2016 letos končí, ale těšíme se na nové …